צוואות

משרדנו מטפל בכל תחומי הירושות, הצוואות וכל הדרוש בהליכי ההורשה והירושה, לרבות קיום צוואה, הגנה על צוואה או התנגדות לצוואה ופסילתה, בקשות לצו ירושה, ניהול עיזבונות וכל הכרוך בדיני ירושה. כמו כן אנו עורכים צוואות באופן מקצועי אשר יבטיחו ככל האפשר את קיום הצוואה ומניעת האפשרות לפסילתה.

צוואה בכתב יד

חוק הירושה קובע כי צוואה בכתב-יד תיכתב כולה ביד המצווה, תישא תאריך כתוב בידו ותיחתם בידו. כלומר לא עו"ד לעניני צוואות וירושות מכין הצוואה אלא חייב המצווה לכתוב את הצוואה כולה בכתב ידו בלבד ולכתוב תאריך ולחתום. צוואה זו אינה דורשת עדים אך יתכנו קשיים בקיומה עקב התנגדויות וכן עקב אי בהירות הכתוב ואי ידיעת המצווה עקרונות בסיסיים בדיני ירושה. אי לכך על מנת לוודא כי בקשת המצווה תתגשם, עדיף לבצע צוואה בעדים ע"י עורך דין, כדי להימנע מליקויים בצוואה, אשר יביאו לביטולה.

צוואה בעדים

חוק הירושה קובע כי צוואה בעדים תהיה בכתב, תצוין בתאריך ותיחתם ביד המצווה בפני שני עדים לאחר שהצהיר בפניהם שזו צוואתו; העדים יאשרו באותו מעמד בחתימת ידם על פני הצוואה שהמצווה הצהיר וחתם כאמור. על מנת שצוואה זו תבוצה במלואה ותענה על כל הדרישות הפורמליות הנדרשות יש להעזר בעורך דין. לרוב יחתום העו"ד כעד, יחד עם עד נוסף ובייחוד יודע לערוך את הצוואה בצורה מיטבית ולהימנע מטעויות שעלולות לפגום בצוואה או להקשות על הבנתה וביצועה.