חישוב זכויות עובדים

במהלך העבודה צובר העובד זכויות שונות. משרדנו מציע שירות חישוב זכויות העובד על ידי חשבת שכר ובליווי יעוץ משפטי.

לא ברור האם שילמו לך את כל הזכויות? אילו הסכמים קיבוציים ו/או צווי הרחבה חלים עליך? האם הפרישו לך זכויות בחסר?

 כך תוכל להיות בטוח כי תקבל את כל המגיע לך על פי חוק. שירות זה מאפשר פתרון בו ניתן להימנע מההליך המשפטי על ידי ניהול משא ומתן מתוך ידיעה של העובדות . עם זאת, מסמך הזכויות הוא בסיס להגשת תביעה,  במידה ועולה הצורך לממש את זכויותיך באמצעים משפטיים.