חוזים

חוזים הנם חלק בלתי נפרד מחיינו!

פיטרו אותך בניגוד לחוזה העבודה, קנית מוצר ולא סיפקו לך, האם חוזה בעל פה הוא תקף? האם יש חוזה שבהתנהגות?
כולנו במוקדם או במאוחר עושים חוזה או נזדקק לעריכת חוזה או לשירותיו של עורך דין לשם עריכת חוזה. חוזה העסקה, קבלה/הענקת סוכנות, הפצה, נציגות, חוק מכר דירות, חוזה שכירות, חוזה לביצוע עבודה, חוזה ממון, חוזי שותפות,ייזום עסקים, כל אלה ועוד הנם תחומים בהם נשמח לסייע.

 

חוזים מהווים חלק מהותי מחיינו ומהווים אסמכתה להסכמות בין מספר צדדים, הסכם בא לעגן את רצון הצדדים ולקבול אותם להסכמות. עם החתימה האישור ההסכמה שיש בא גמירות דעת כל צד מחויב באופן מלא להסכם ושאלת הכדאיות אינה מתירה להפר את ההסכם. מסוימות- מגוון הפרטים הטכניים, נספחים היוצרים את ההסכם שבלעדיהם מדובר בפיסת ניר שאינה עולה לכדי חוזה מחייב. בכדי להימנע מכפל משמעות, יותר מפרשנות אחת לסעיף, הפרת חוזה, טענות כגון הטעיה או כפיה, או חמור מכך אי יכולת לעמוד בתנאיו, יש לתת את הדעת בטרם ביצוע הליך מחייב ולהתייעץ בגורם מקצועי. כל זאת נכון לחוזה עבודה, חוזה עם קבלן ביצוע, חוזה מול ארגון או מול אדם פרטי, יש לנסח את החוזה כך שיענה לצורכי הצדדים הוא מידתי וניתן ליישום.

 

יש לדעת כי חוזים הנם ענף משפטי שלם המשתייך לדיני חוזים, ואילו תפקידו של עורך דין חוזים הוא לערוך ולנסח חוזה בהתאם לאינטרסים של לקוחותיו. כמו כן, תפקידו כולל ניהול משא ומתן בין הצדדים המעורבים בחוזה, הסבר ותדרוך מלא של הלקוחות אודות הכתוב במסמך ומשמעויותיו, וייצוגם בתביעות בגין הפרת חוזה. האם גם אתם זקוקים לסיוע בתחום החוזים? צרו איתנו קשר