דיני עבודה

תחומי הפעילות בדיני עבודה כוללים את זכויות וחובות העובד והמעסיק, חוזי עבודה, הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה, יחסי עובד מעביד, הליכי שימוע, פיטוריי עובדים, איסור לשון הרע, הטרדה מינית, התיישנות, זכויות קוגנטיות ואחרות. נושאים אלה נידונים בבית הדין לענייני עבודה, שנועד לעסוק בסוגיות בתחומי מערכות יחסי העבודה והתעסוקה.

משרדנו עוסק בדיני העבודה ובזכויות עובדים ומעסיקים. המשרד מעניק ללקוחותיו ליווי אישי ומקצועי ופועל בשקיפות מלאה. המשרד ייצג ומייצג מאות עובדים, תוך שהוא עושה למימוש זכויות הלקוח. המשרד זמין ללקוחותיו 24 שעות ביממה ומציב את טובת הלקוח במרכז.

​פעילות למען הקהילה –  מאז 2016 מתנדב עו"ד דוד טביב בעמותת קו לעובד, בתחום דיני העבודה, ברציפות ומסייע לאוכלוסיות מוחלשות לממש את זכויותיהם.

מחפשים ייעוץ, הנחיה, גישור, חישוב זכויות, פנייה למעסיק, ייצוג בהליך שימוע או בבית הדין לעבודה? צרו קשר, ונשמח לסייע ולהעמיד את הידע והניסיון לשירותך. לעו"ד דוד טביב ניסיון ניהולי רב בתחומים מגוונים, ולמשרדינו ניסיון רב בייצוג עובדים.

זכויות העובד

ישנם מספר חוקים אשר מטרתן להגן על העובד ומקנים לו זכויות . החוק מטפל בהיבטים השונים של זכויות עובדים ומתייחס לנושאים הבאים: התנאים להגדרת ארגון עובדים יציג, יחסי עובד – מעביד, שביתה, סכסוכי עבודה, הסכמי עבודה, הסכמים והסדרים קיבוציים, חופש ההתאגדות, צו הרחבה, חוזה עבודה אישי, סיום יחסי עובד מעביד, פיצויים, פנסיה, חופש העיסוק, סמכויות בית הדין ועוד.
זכויות הללו מחייבות את המעביד: על זכויות אלו לא ניתן לוותר, כלומר עובד אינו יכול לחתום על חוזה המוותר על הזכויות העובדים הבסיסיות הקבועות בחוק.

הסכם עבודה

על המעביד למסור לידי העובד ולא יאוחר משלושים ימים מיום התחלת העבודה, הודעה בכתב אשר מפרטת את תנאי ההעסקה. המחוקק מציין במפורש אלו פרטים תכלול הודעה זו: בין השאר : תאריך התחלת העבודה, העיסוק העיקרי של העובד, תיאור התפקיד, שם הממונה הישיר, פרוט השכר, משך יום העבודה, ימי מנוחה, תשלומים סוציאליים, האם משך ההעסקה קצוב ואם כן לאיזה תקופה.

שכר מינימום

כל עובד זכאי לקבל שכר מינימום. המחוקק הגדיר בחוק מהם התנאים לקבלת שכר מינימום : על העובד להיות בוגר ובן 18 שנים לפחות. עליו להיות מועסק במשרה מלאה כפי שנהוג במקום העבודה , אך לא יותר מ- 186 שעות.

תשלום שכר העבודה

על המעביד לשלם את שכרו של העובד על בסיס חודשי, בתום החודש הקלנדרי של העבודה ולא יאוחר מן התשיעי לחודש שאחריו. איחור בתשלום מעבר למועד זה מהווה פגיעה בזכויות העובדים ומזכה את העובד בפיצויים בגין הלנת שכר.

 העובד זכאי לתשלום בגין שעות נוספות במידה ועבד במועדים החורגים מתחום העבודה. תחום העבודה בגדר שבוע עבודה לא יעלה על 43 שעות, כל שעה החורגת מעבר לכמות שעות עבודה זו או מהמכסה היומית מחויבת בתשלום של שעות נוספות.

עובד הרחוק ממקום העבודה מרחק העולה על שלוש תחנות , זכאי לקבל מן המעסיק דמי נסיעה בתחבורה ציבורית. סכום זה מחושב ע"פ מס' הנסיעות אותם ידרש לסוע העובד כדי להגיע אל מקום העבודה. עובד המקבל הסעות מהמעסיק אל מקום העבודה אינו זכאי לדמי נסיעה.

המחוקק קבע כי עובד בעל ותק במקום העבודה של למעלה משנה, זכאי לדמי הבראה. סכום דמי ההבראה עומד על 374 ₪ ליום. כאשר מספר ימי ההבראה בשנה משתנה בהתאם לשנות הותק.

פנסיה

ע"פ צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957 מחויב המעביד לבטח את עובדיו בפנסיה מקיפה.

הצו לא חל על במקרים הבאים: עובד המבוטח מתוקף ההסכם לביטוח פנסיוני, עובד שפרש מעבודתו בגיל פרישת חובה ומקבל קצבה, ועל מי שטרם מלאו לו 20 שנים (אישה) ו-21 שנים (גבר).

עובד שהינו בגיל 50 ומעלה אשר בעת תחילת העסקתו לא היה לו הסדר פנסיה מטיב, רשאי להצטרף לפי בחירתו לקופת גמל, זאת באמצעות משלוח הודעה בכתב למעסיק. באם לא בחר בקופת גמל כאמור לעיל, תחול עליו חובת הביטוח הפנסיוני.

עובד שבעת תחילת עבודתו לא היה  לו ביטוח פנסיוני כלשהו יהיה זכאי לביטוח פנסיוני בתום 6 חודשים מיום תחילת העסקתו, דהיינו לאחר תקופת המתנה.

עובד שבתחילת עבודתו היה מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו, יהיה זכאי להפרשות החל מיומו הראשון לעבודה. ההפרשות יבוצעו בתום שנת המס או לאחר שלושה חודשי עבודה- המוקדם מבין שניהם. ההפרשות תבוצענה רטרואקטיבית ליום תחילת העבודה, כלומר ללא תקופת המתנה.

חובת הביטוח הפנסיוני חלה על השכר הקבוע לפי חוק פיצויי פיטורים, כאשר המקסימום הוא השכר הממוצע במשק על פי חוק.