ביטוח לאומי

סובל  ממחלה?  נפצעת בעבודה? נפגעת בתאונת דרכים בדרך לעבודה? פנה עוד היום! 

חוק הביטוח הלאומי וההלכה הפסוקה מקנים לכל חולה נפגע, זכות למענק חד פעמי או קצבת נכות בהתאם לשיעור הנכות שנקבע.

תביעה לביטוח לאומי או לחברת ביטוח ניתן להגיש בגין במקרים קלאסיים ובגין אירועים חריגים, אם במסגרת העבודה או שנובעים מהעבודה ולהם זיקה לעבודה, וניתן להוכיח קשר סיבתי בין הפגיעה / המחלה / הנזק לעבודה.

זכויות נפגע עבודה מעוגנות בחוק הביטוח הלאומי, התשנ"ה-1995 פרק ה' 149-75.

עובד שנפגע בעקבות ותוך כדי עבודה, כולל בדרך לעבודה או ממנה או עובד אשר חלה במחלה אשר הוכרה כמחלה המקושרת למקצוע והמוסד לביטוח לאומי מכיר בו כמי שנפגע בעבודה, זכאי לקבל מהביטוח לאומי גמלה או פיצוי:

התנאי הגשת התביעה

התנאי להכרה בתאונה כתאונת עבודה הוא שאותה תאונה התרחשה בעבודה ו/או תוך כדי עבודה ו/או בדרך לעבודה או בחזרה ממנה (זאת בתנאי שלא הייתה סטייה מהותית מהדרך). זה כולל את  ההפסקות בעבודה וכן את זמני הארוחה.

במידה ונראה כי קביעת ביטוח הלאומי שגויה, אם כי לא הכיר בפגיעה כתאונה עבודה וכן אם אחוזי הנכות אינם מספקים –יכול העובד לפנות לבית הדין לעבודה.

כמה דמי פגיעה מגיע לי?

עובד אשר נפגע במהלך העבודה והוא איננו כשיר לעבוד, הינו זכאי לקבל דמי פגיעה בשיעור של 75% משכרו, אולם לא יותר מסכום התקרה הקבוע בחוק, וזאת למשך שלושה עשר שבועות (91 יום). חישוב השכר נעשה על ידי חלוקת הכנסת העובד בשלושת החודשים אשר קדמו לפגיעה ב- 90. מדמי הפגיעה יש לנכות דמי ביטוח. עובדים עליהם חלים הסכמים קיבוציים ו/או צווי הרחבה ו/או הסכמים אישיים הקובעים תנאים המטיבים מעבר לאמור, יהיו זכאים לקבלם.

בגין יום הפגיעה ישולם לעובד שכר מלא.

פיצויי נכות

במידה וכתוצאה מהפגיעה בעבודה נגרמה לעובד נכות, העובד מוזמן להופיע בפני ועדה רפואית והיא קובעת את אחוזי הנכות, לפיהם נקבע הפיצוי הכספי.

אחוזי הנכות והפיצוי הכספי:

    • 19%-9%: זכאי העובד למענק חד פעמי.
    • 20%: זכאי העובד לקצבה חודשית.
    • נכות יציבה של 75% ומעלה: העובד זכאי לקבל קצבה חודשית וקצבה מיוחדת להחזקה האישית או לשיקום מקצועי וכן למענק בגין סידורים חד פעמיים אשר נובעים מנכותו.

שיקום

המוסד לביטוח לאומי מסייע בטיפולים רפואיים ושיקום בתנאי והנכות אינה מאפשרת לעובד להמשיך בעבודתו במקצוע בו עבד הנפגע טרם התאונה.